Cymorth Addysg

Arbenigwyr mewn galluogi pobl ifanc ac oedolion niwroamrywiaeth ac anabl i ragori yn eu bywydau personol, proffesiynol ac addysgol

Siaradwch â ni heddiw i drafod sut y gallwn eich cefnogi

E-bostiwch Ni

Sut y Gallwn Eich Helpu

Mae Cymorth Addysg yn arbenigo mewn cefnogi oedolion a phobl ifanc niwrowahanol ac anabl i lwyddo yn eu hymdrechion personol, proffesiynol ac academaidd trwy ystod o wasanaethau pwrpasol. Rydym yn darparu cymorth i unigolion ag Anawsterau Dysgu Penodol (ADP) gan gynnwys dyslecsia, anhwylder cydsymud datblygiadol (DCD, dyspracsia), dyscalcwlia, dysgraffia, yn ogystal ag awtistiaeth, ADHD a chyflyrau iechyd meddwl.

Asesu a Dysgu

Mae Cymorth Addysg yn darparu asesiadau gweithle ac anghenion dysgu cynhwysfawr a theilwredig sy’n nodi strategaethau cymorth effeithiol i unigolion. Gall y rhain gynnwys hyfforddiant arbenigol yn ogystal â strategaethau digidol i gefnogi unigolion i oresgyn rhwystrau i lwyddiant.

Hyfforddi (coaching)

Byddaf yn gweithio gydag unigolion i nodi eu cryfderau a’u gwendidau, i osod nodau CAMPUS unigol, ac i ddatblygu cynllun cynhwysfawr i ddatblygu meysydd angen trwy gymorth unigol a strategaethau ymarferol.

Cymorth Addysg

Gofynnwch am help.

Cysylltwch â ni gan ddefnyddio unrhyw un o’n manylion cyswllt neu archebwch sgwrs ddarganfod 30 munud rhad ac am ddim i ddarganfod mwy a gofyn cymaint o gwestiynau ag y dymunwch.

Dulliau o Gymorth

Trwy ymagwedd gefnogol, empathetig bydd unigolion yn cael eu cefnogi i oresgyn rhwystrau a chyrraedd eu llawn botensial a nodau.

Hyfforddiant Sgiliau Astudio Arbenigol

Gall hyfforddiant arbenigol leihau gorlifiad myfyrwyr trwy eu helpu i feithrin sgiliau astudio effeithiol i lwyddo yn eu haddysg. Gellir teilwra’r cymorth hwn i’r myfyriwr a gall ganolbwyntio ar feysydd sy’n cynnwys paratoi ar gyfer arholiadau, ysgrifennu traethodau, ymchwil, rheoli amser a threfnu.

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i ddysgwyr ddarparu cymorth cyntaf iechyd meddwl i’r rhai mewn angen a gellir ei ddarparu naill ai o bell neu wyneb yn wyneb.

Hyfforddiant Swyddogaethau Gweithredol

Mae angen swyddogaethau gweithredol (EF) i gyflawni’r rhan fwyaf o dasgau dyddiol yn ogystal â thasgau gwaith ac addysg. Maen nhw’n ein helpu ni i reoli ein meddyliau, ein hymddygiad, ein gweithredoedd a’n hemosiynau. Rydym yn defnyddio ein sgiliau EF i helpu i gofio tasgau, canolbwyntio ar gwblhau tasgau, rheoli amser a threfnu ein bywydau. Gall hyfforddiant EF eich cefnogi chi neu’ch plentyn i ddatblygu’r sgiliau hyn, gan ddarparu cymorth i ddatblygu’r sgiliau hyn a’ch galluogi i ffynnu yn eich bywydau personol, addysgol neu broffesiynol.

Dulliau o Gymorth

Trwy ymagwedd gefnogol, empathetig bydd unigolion yn cael eu cefnogi i oresgyn rhwystrau, cyflawni nodau personol a chyrraedd eu llawn botensial.

Hyfforddiant Sgiliau Astudio Arbenigol

Gall hyfforddiant arbenigol leihau gorlifiad myfyrwyr trwy eu helpu i feithrin sgiliau astudio effeithiol i lwyddo yn eu haddysg. Gellir teilwra’r cymorth hwn i’r myfyriwr a gall ganolbwyntio ar feysydd megis paratoi ar gyfer arholiadau, ysgrifennu traethodau, ymchwil, rheoli amser a threfnu.

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i ddysgwyr ddarparu cymorth cyntaf iechyd meddwl i’r rhai mewn angen a gellir ei ddarparu naill ai o bell neu wyneb yn wyneb.

Hyfforddiant Swyddogaethau Gweithredol

Mae angen swyddogaethau gweithredol (EF) i gyflawni’r rhan fwyaf o dasgau dyddiol yn ogystal â thasgau gwaith ac addysg. Maent yn gymorth i ni reoli ein meddyliau, ein hymddygiad, ein gweithredoedd a’n hemosiynau. Rydym yn defnyddio ein sgiliau EF i helpu i gofio tasgau, canolbwyntio ar gwblhau tasgau, rheoli amser a threfnu ein bywydau. Gall hyfforddiant EF eich cefnogi chi neu’ch plentyn i ddatblygu’r sgiliau hyn, gan ddarparu cymorth i ddatblygu’r sgiliau hyn a’ch galluogi i ffynnu yn eich bywydau personol, addysgol neu broffesiynol.

“I just wanted to put in writing to you, how you helped me so much and I’m eternally great full……. I really was at breaking point of it not going in and stressing I just needed clarification and you gave it to me

I don’t usually get help of people and today you helping has helped me soooo much you wouldn’t believe 

You’re amazing at your job and wonderful human being for helping me at my lowest”

“I just want to say again a massive thank you for everything you’ve done for me!
Your amazing and have really helped my confidence and I definitely wouldn’t be progressing if it wasn’t for the help that you gave me!!”

L

“Loved working with you on a one to one sessions. Thank you for all your help and support.”

“I’d like to thank you for all of your support throughout my course, during the pandemic especially you have made a big difference to me feeling connected and supported. You have always been extremely supportive and flexible, which I have greatly appreciated and I will miss meeting with you! I’ve had such a positive experience engaging with your study support and it really has made a big difference to my writing.”

E

“Hi Helen,
It was fantastic work with you too. You are absolute caring and accountable. I appreciate all the time you are help me to achieve my goals. Thank you so much for all you have done for me in my first year and I will have you on my heart and memories as part of one of special people gave me support in this journey.”

F

“I would not have got through the last 3 years without your incredible patience”

A

“Thank you, Helen you are amazing, and helped me so much. Thank you for all the support you have given me.”

“Thank you for all your help over the year. You have been and are amazing.”

“You have been such a huge support to me, I couldn’t have got this far without you.”

V

“You have been amazing. Thanks for all your help!!”

“Hi Helen,
Thank you so very much for all your help, support and guidance.”

“You have been so helpful and lovely!”

Jo

“Hi Helen,
Thank you for all your help and support throughout this time, lovely getting to know you and you have made me smile and lifted my spirits on many a day.”

“Thank you so much for all your help over the last few years.”