Amdanom

Gyda mwy na degawd o brofiad ym maes addysg, gan gynnwys swyddi fel darlithydd coleg, tiwtor arbenigol mewn addysg uwch ac aseswr anghenion astudio DSA, roedd gen i weledigaeth ar gyfer creu busnes sy’n arbenigo mewn cefnogi oedolion a phobl ifanc niwroamrywiol ac anabl i lwyddo yn eu hymdrechion personol, proffesiynol ac academaidd.

Drwy fy mhrofiad, rwyf wedi arsylwi’n uniongyrchol yr heriau a’r rhwystrau y gall unigolion â gwahaniaethau dysgu, anableddau a chyflyrau iechyd meddwl penodol eu hwynebu wrth astudio. Rwyf hefyd wedi cael y fraint o gefnogi’r myfyrwyr hyn i lwyddo’n academaidd drwy gynnig cefnogaeth bersonol wedi’i theilwra i wella eu sgiliau a dod o hyd i strategaethau effeithiol, gan eu galluogi i gyrraedd eu llawn botensial. Rwyf hefyd wedi cael y pleser o hyfforddi unigolion yn y gwaith, gan eu cynorthwyo i ddatblygu strategaethau i gyflawni gofynion eu rôl.

Bydd Cymorth Addysg yn cynnig asesiadau arbenigol o’r gweithle ac o anghenion dysgu, gan ddefnyddio dulliau asesu cadarn, yn ogystal â thiwtora a hyfforddi arbenigol, i gynorthwyo unigolion sy’n wynebu diffiwsau wrth astudio neu wrth eu gwaith.

Mae Cymorth Addysg hefyd yn ceisio ehangu ymwybyddiaeth a gwybodaeth am yr heriau a’r rhwystrau y mae unigolion niwroamrywiol ac anabl yn eu hwynebu, drwy hyfforddiant rhyngweithiol a diddorol a gynlluniwyd i wella gwybodaeth a dealltwriaeth, yn ogystal â’r gallu i ddarparu cefnogaeth i unigolion niwroamrywiol ac anabl mewn amgylcheddau addysgol a phroffesiynol.